Aanmelden

cropped-logo-praktijk.png

U kunt zich telefonisch  direct bij mij of via de website van 1nP  aanmelden. Hiervoor heeft een verwijzing van bijvoorbeeld uw huisarts nodig. 1nP heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Kies Willeke Bosse als regiebehandelaar.

Wij zullen dan samen met u een intakegesprek plannen. Dit gesprek is bedoeld om de problemen in kaart te brengen. We zullen vervolgens samen met u doelen formuleren en een termijn vaststellen waarin we deze proberen te realiseren.

Soms is het zinvol om samen met uw partner of andere belangrijke personen in uw leven de gesprekken te voeren. Zij kunnen eventueel in de behandeling betrokken worden.