Begeleiding

Wanneer uw dagelijks functioneren gehinderd wordt door klachten die een meer chronisch karakter hebben, kan Praktijk de Brabantse Wal zorg op maat trajecten bieden. Deze trajecten hebben een ondersteunend en structurerend karakter. Deze begeleiding kan wellicht vergoed worden vanuit een persoonsgebonden budget (PGB).

In samenwerking met u wordt een begeleidingsplan opgesteld waarin doelen en acties zijn geformuleerd, zodat u weer regie krijgt over uw eigen leven en uw geestelijke vitaliteit versterkt wordt.

Begeleidingsvormen waaraan u kunt denken zijn:

  • Activiteiten in en om Onze wijngaard  (zorgwijngaard)
  • Individuele gesprekken
  • Gesprekken samen met mensen die bij u betrokkenen zijn
  • Groepsprogramma’s (Sociale vaardigheidstraining, Omgaan met lastige situaties, Regie over mijn leven, Zelfzorggroep, Aandacht voor ontspanning)
  • Begeleiding van activiteiten in uw dagelijks leven